فارسی

فراخوان سراسری برای مشارکت و همکاری در اولین کنگره سراسری پناهجویان اعتصابی در اروپا

به میزبانی و دعوت کمیته عملیاتی مبارزات مستقل پناهجویی

از ۱۹ مارس ۲۰۱۲ که فصل جدیدی از مبارزه پناهجویان برای دستیابی به حقوق اولیه انسانی، آزادی و برابری همچون یک
شهروند و نه یک خارجی درجه چندم، با چادری کوچک در ورتسبورگ آغاز شد و امروز در سطح اروپا پیگیری و به یک جنبش
.سراسری تبدیل شده است. این اعتصاب طولانی با فراز و نشیب های بسیار، اتفاقات و تحوّلات مختلف همراه بود
از ۲۸ ژانویه و خود کشی محمد رهسپار و آغاز اعتراضات و برپای تظاهرات ۱۳ فوریه و رسیدن به ۱۹ مارس و اعتصاب
غذای وورزبورگ و ۴ ماه اول این اعتراضات، سپس ورود به فاز مقاومت از ۱۰ جولای،آغاز پروژه تنت اکشن و گسترش
اعتصاب به ۱۱ شهر در ۵ استان آلمان و در نهایت، سپتامبر و آغاز فاز مبارزه با سازماندهی پروژه پروتست مارش
تا برلین و اعتصاب بزرگ برلین تا به امروز و در این مدت طولانی مبارزه خارجی ها،  پناهجویان، غیر قانونیها
در سطح اروپا نیز به اشکال گوناگون پیگیری شد. و تحوّلات مهمی از اعتصاب در چند کشور را در بر داشت، از ماه
می اعتصاب پناهجویان در دانمارک به مدت بیش از ۲ ماه که به شکست انجامید. از ماه جولای واعتصاب
پناهجویان در ترکیه، بلغارستان، یونان و فرانسه که به شکست انجامید و از ماه اکتبر و اعتصاب پناهجویان در
هلند و اتریش که در هر دو مورد با حمله پلیس کمپ اعتراضی برچیده شده واکنون پناهجویان در مکانی دیگر در
اعتصاب هستند که اکنون همبستگی و اتحاد بین مبارزات در آلمان، هلند و اتریش نقطه عطفی در این مبارزه است.
پس از مبارزه ای طولانی با سیستم خارجی ستیز و ضّد پناهندگی و پس از تجربه موفق پرتست مارش و اعتصاب بزرگ
پناهجویان در برلین، تجربه اعتصاب غیر قانونیها در هلند و تجربه اعتصاب پناهجویان در اتریش، و سفری که اعضای
کمیته هماهنگی اعتصابات آلمان به چند کشور داشتند که با جلسات مهمی همراه بود، همچنین آنالیزهای درونی که
توسط کمیته هماهنگی اعتصابات انجام شد این نیاز احساس میشود که جهت نقد و بررسی، همفکری و مشارکت، تبادل
تجربیات و اطلاعات و طرح ایده ها و پیشنهادات به منظور گسترش و پیشرفت در ادامه و آینده مبارزه با هدف اصلی
تشکیل شوراهای مستقل پناهجویی و متشکل کردن جهت خود سازماندهی پناهجویان معترض و مبارز در هر جغرافیای که
هستند با حفظ اتحاد و همبستگی برای استراتژی مبارزات مستقل خارجی ها، مهاجرین و پناهجویان و همچنین برای هرچه
بیشتر درگیر کردن سوژه های اصلی مبارزه یعنی خارجیهای غیر رسمی که تمام شرایط و قوانین خارجی ستیز موجود آنها را
هدف قرار داده و خطرات، و تحمل شرایط آپارتاید هویتی تحمیلی از سوی قوانین دولتها متوجه آنها است که هدف اصلی
کمیته هماهنگی اعتصابات پناهجویان است را نهادینه و به پیش ببرند و برای این مقصود سازماندهی و برگزاری یک
کنگره سراسری را در نظر داریم به همین منظور از همه خارجیها، پناهجویان، غیر قانونیها، بی کاغذ ها.مهاجرین و
فعالین سیاسی، دانشجویان، ژورنالیستها، نیروهای مدافع حقوق انسانی دعوت میشود که در این کنگره مشارکت و همکاری
داشته باشند.
پناهجویان، غیر قانونیها، مهاجرین تصمیم به برداشتن قدمی دیگر و بزرگ برای خود سازماندهی مستقل و کلکتیو مبارزات
جنبش غیر اینجاییهایی دارند که سیستم با تمام امکانات و قدرت خود تصمیم به حذف و نپذیرفتن حقوق اجتماعی و
انسانی این بخش از پایین ترین لایه فرودستان جوامع اروپایی دارد
پس از رایزنی های بسیار میان کمیته هماهنگی پناهجویان و بسیاری از فعالین پناهجویی، برای پیاده سازی چنین پروژه ای
برای برگزاری کنگره به مدت ۳ روز انتخاب شد و از همه اشخاص و گروه های فعال دعوت می کنیم که در تاریخ اول تا سوم مارچ 2013

 چه به واسطه حضور و همکاری در کل و یا اعلام همکاری در بخشی از آن، به این پروژه بپیوندند. هم اکنون این پروژه از

مداخله فعال گروه های مختلفی بهره مند است اما پیوستن شما نیز به پروژه ای که هدفی کلی و جمعی در در دستور کار

خود دارد مورد نیاز است و این حضور فعال یقینا می تواند کیفیت پیاده سازی پروژه را را ارتقا دهد

کمیته عملیاتی مبارزات مستقل پناهجویی در آلمان

لطفا در راستای یاری رساندن برای برنامه ریزی بهتر، با ثبت نام کردن در بخش رجیستر وبلاگ، ما را از حضور خود در این گنکره  آگاه کنید.

Contact: refugeecongress@gmail.com

Internet: https://refugeecongress.wordpress.com/

Anmeldung: https://refugeecongress.wordpress.com/kongress-congress/anmeldung-registration/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s